Postupak jednostavne nabave broj 10-07/17-U za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon obnove za projekt energetske obnove Dječjeg vrtića „Bjelovar“, Bjelovar, KK. 04.2.1.02.0126

Poziv za dostavu ponuda za provedbu energetskog pregleda zgrade i izrada energetskog certifikata nakon obnove za projekt energetske obnove Dječjeg vrtića “Bjelovar”, Bjelovar, KK. 04.2.1.02.0126

Zahtjev za ponudu (10-07/17-U)
Obrazac ponude (10-07/17-U)
Troškovnik (10-07/17-U)

Back to top