Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za subvencioniranje kamata iz kreditnih linija „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ i „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ u 2020. godini

Gradonačelnik Grada Bjelovara donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za subvencioniranje kamata iz kreditnih linija „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ i „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ u 2020. godini.

Javni poziv je otvoren od 22. do 30. listopada 2020. god. (8 dana) i odnosi se na one poduzetnike koji su realizirali kredit iz navedene dvije kreditne linije Grada Bjelovara, a imaju pravo ostvariti de minimis potporu u 2020. godini.

U nastavku preuzmite Javni poziv s uputama i pripadajuće obrasce.

1. Javni poziv za subvencioniranje kamata iz kreditnih linija „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ i „Bjelovarski poduzetnik 2019.“ u 2020. godini

2. Obrazac Zahtjeva za dodjelu de minimis potpore (Molimo da obrazac popunite korištenjem računala)

3. Obrazac Izjave o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti (de minimis)

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti telefonom ili elektroničkim putem.

Podijeli s prijateljima!
Back to top