Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine – distributivni vodovod i građenja građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava, 2. skupine – javna rasvjeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Bjelovar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000070

URBROJ: 2103/01-06/9-19-0005

Bjelovar, 04.06.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, skupine – distributivni vodovod

-građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava, 2. skupine – javna rasvjeta

na katastarskim česticama broj 5982/1 (zkč br. 3321/2 i 4961 k.o. Grad Bjelovar) i 5659/5 (zkč br. 4952/2 k.o. Grad Bjelovar) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Pakračka ulica).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  13.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE

Tina Pisarek, građ.tehničar

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content