Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine -oborinska odvodnja u ul. Vidikovac od kbr. 117 do kbr.143

REPUBLIKA HRVATSKA

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Bjelovar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000052

URBROJ: 2103/01-06/9-19-0005

Bjelovar, 12.07.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD BJELOVAR, HR-43000 Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine -oborinska odvodnja u ul. Vidikovac od kbr. 117 do kbr.143

na katastarskim česticama broj  714/2, 131/7, 131/2, 130/1, 131/1 i 713 k.o. Brezovac (Brezovac, Vidikovac).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  23.07.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE

Tina Pisarek, građ.tehničar

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content