Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Počela izgradnja novog reciklažnog dvorišta

Projektom Izgradnje reciklažnoga dvorišta u Bjelovaru, izgradit će se i opremiti drugo reciklažno dvorište u gradu, a bit će smješteno na lokaciji odlagališta otpada “Doline”. Na uvodnoj konferenciji u četvrtak, 11. srpnja 2019., direktorica Tehnološkoga parka Bjelovar, ujedno i voditeljica projekta, Ivana Jurković Piščević istaknula je da su radovi u tijeku i trajat će do siječnja 2020.

Ukupna vrijednost projekta je oko 6,6 milijuna kuna, dok je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dodijelio bespovratnih 4,5 milijuna kuna. Radove izvode Hidroregulacija d.d., Tehnix d.o.o. te Rotor d.o.o., Reciklažnim dvorištem upravljat će bjelovarski Komunalac.

Zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić tom je prilikom napomenuo da je taj projekt dio budućeg Centra za recikliranje otpada, a činit će ga još i sortirnica te kompostana koje su trenutačno u fazi projektiranja. Izgradnjom drugog reciklažnog dvorišta u gradu, Bjelovar je ispunio i zakonsku normu. Naime, jedinica lokalne samouprave koja ima više od 3 tisuće stanovnika dužna je imati najmanje jedno reciklažno dvorište, a potom još po jedno na svakih sljedećih 25 tisuća stanovnika.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content