Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Konačna Lista prioriteta za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2021. godinu

Programom sanacije i obnove pročelja i krovova građevina unutar Kulturno-povijesne cjeline grada Bjelovara za 2021. godinu planiraju se sufinancirati radovi na 11 građevina u ukupnom iznosu subvencije Grada od 1.124.033,05 kn, dok ukupna vrijednost radova iznosi 2.308.935,48 kn.

Konačna Lista prioriteta za sufinanciranje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina za 2021. godinu

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content