Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

OBAVIJEST o poništenju Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara

Temeljem Odluke o poništenju Javnog natječaja za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara (KLASA:945-01/19-01/15,URBROJ:2103/01-01-19-2) od 14. veljače 2019. poništava se Javni natječaj za zakup zemljišta u vlasništvu Grada Bjelovara KLASA: 945-01/19-01/03, URBROJ: 2103/01-01-19-6 od 16. siječnja 2019. (dalje: Javni natječaj), objavljen 17. siječnja 2019. na oglasnoj ploči i web stranici Grada Bjelovara.

Javni natječaj poništava se sukladno točki J. teksta Javnog natječaja.

G R A D B J E L O V A R

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content