Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o Javnom pozivu za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanje novog pokrova na području grada Bjelovara

Grad Bjelovar temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu odluke o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanje novog pokrova na području grada Bjelovara.

Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge, primjedbe i komentare uputiti putem propisanog obrasca dostupnog na stranicama Grada Bjelovara do 02. veljače 2018. godine, klikom na link:

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanje novog pokrova na području grada Bjelovara

Sva otvorena savjetovanja

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content