Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Odluka o početku postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš 4. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara / 0.2 MiB /

Back to top