Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Prostorni plan uređenja Grada Bjelovara – druge izmjene i dopune

Prostorni plan uređenja Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune

Odluka o donošenju plana objavljena je u Službenom glasniku Grada Bjelovara broj 08/2013.

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Korištenje i namjena površina / 16.6 MiB /

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Pošta i elektroničke komunikacije / 15.7 MiB /

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Elektroenergetska mreža / 15.3 MiB /

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Transport plina i nafte / 15.5 MiB /

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Vodoopsrkbna mreža / 15.4 MiB /

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Odvodnja otpadnih voda / 15.4 MiB /

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Područja posebnih uvjeta korištenja / 15.6 MiB /

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Građevinsko područje naselja - Bjelovar / 1.9 MiB /

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Građevinsko područje naselja - Ciglena / 5.6 MiB /

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Građevinsko područje naselja - Galovac / 6.9 MiB /

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Građevinsko područje naselja - Gudovac / 7.5 MiB /

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Građevinsko područje naselja - Klokočevac / 4.1 MiB /

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Građevinsko područje naselja - Malo Korenovo / 2.7 MiB /

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Građevinsko područje naselja - Prgomelje / 7.4 MiB /

PPU Grada Bjelovara - druge izmjene i dopune - Građevinsko područje naselja - Ždralovi / 1.5 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content