Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za „Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016. – 2020.“

Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 78/15), članka 4. stavka 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08), Pravilnika o povjerenstvu za stratešku procjenu (Narodne novine, broj 70/08) i članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13), Gradonačelnik Grada Bjelovara, Antun Korušec dipl. politolog, dana 9. rujna 2016. godine, donosi ODLUKU o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za „Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016. – 2020.“

Odluka o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za „Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016. - 2020.“ / 0.4 MiB /

Poziva se sva zainteresirana javnost da u roku od 30 dana od dana objave ove informacije dostavi svoja mišljenja i prijedloge za sadržaj strateške Studije. Mišljenja se dostavljaju, u pisanom obliku na adresu nadležnog tijela: Grad Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, te na e-mail adresu: jkzubic@bjelovar.hr.

Prispjela mišljenja, primjedbe i prijedlozi javnosti dostavljeni u postupku informiranja te mišljenja tijela određenih posebnim propisima razmotrit će se prije donošenja Odluke o sadržaju strateške studije.

Informacija o provođenju postupka određivanja sadržaja strateške studije o utjecaju na okoliš za „Strategiju razvoja grada Bjelovara 2016. - 2020.“ / 0.1 MiB /

Strategija razvoja grada Bjelovara 2016. - 2020.: Vizija - ciljevi - prioriteti - mjere / 1.1 MiB /

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - sezonski poslovi u Dječjem odmaralištu u Novom Vinodolskom - opis poslova, podaci o plaći i poziv na testiranje
Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme - sezonski poslovi u Dječjem odmaralištu u Novom Vinodolskom - opis poslova, podaci o plaći i poziv na testiranje
0.1 MiB
222 🡇
Detalji
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content