Oglas o prodaji osobnog automobila

Natječaji

Na temelju članka 45. stavka 1. točke 4. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 02/13) i Odluke o drugoj ponovljenoj prodaji osobnog vozila (KLASA : 406-01/14-01/32, URBROJ: 2103/01-01-14-1 od 20. svibnja 2014. godine) gradonačelnik Grada Bjelovara

OGLAŠAVA PRODAJU OSOBNOG AUTOMOBILA

Predmet prodaje je osobno vozilo marke VOLKSWAGEN PASSAT, broj šasije WVWZZZ3AZSE138586, registracijske oznake BJ 968 FL, proizveden 1995.godine, u vlasništvu Grada Bjelovara.

Početna cijena je 5.186,85 kuna.

Jamčevina u iznosu 518,00 kuna uplaćuje se na IBAN Grada Bjelovara, HR4324020061802400001 poziv na broj 68 7757 – OIB uplatitelja.

Javna prodaja osobnog automobila izvršit će se licitacijom dana

2. lipnja 2014 . godine u 12,00 sati

u Gradskoj upravi Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2 (mala vijećnica I. kat).

Prodaja vozila obavlja se po načelu “viđeno-kupljeno” što isključuje sve naknadne prigovore o kupoprodaji vozila.

Ponuđač koji izlicitira najpovoljniju cijenu obvezan je u roku 8 dana od održavanja licitacije sklopiti ugovor o kupoprodaji vozila.

Kupac je dužan uplatiti prodajnu cijenu u roku 8 dana od potpisa ugovora. Kupcu se jamčevina uračunava u cijenu.

Povrat jamčevine ostalim ponuditeljima bit će izvršen u roku 3 dana po završenoj licitaciji.

Troškove kupoprodaje snosi kupac.

Oglas o prodaji objavit će se na službenoj web stranici Grada Bjelovara, a obavijest o objavi prodaje u javnom glasilu.

Automobil se može pogledati svakim radnim danom od 12 – 13 sati zaključno sa 30. svibnja 2014. godine uz prethodnu najavu na telefon 043 622-009.

KLASA : 406-01/14-01/32
URBROJ : 2103/01-01-14-2
Bjelovar, 20. svibnja 2014.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog
Back to top