Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Poziv političkim strankama i zainteresiranim biračima

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA
MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU
GRADA BJELOVARA

Klasa: 013-03/18-01/6
Urbroj: 2103/01-18-1
Bjelovar, 26.11.2018.

POZIV

Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo je 20. studenoga 2018. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara. Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 20. siječnja 2019. godine. Rokovi teku od 28. studenog 2018. godine

Pozivamo sve političke stranke i zainteresirane birače – predlagatelje kandidacijskih lista grupe birača na sastanak koji će se održati

dana 28.11.2018. godine u 12,00 sati

u Gradu Bjelovaru, Trg E. Kvaternika 2, Bjelovar u prostoriji broj 51/II kat.

PREDSJEDNICA
Branka Pleskalt, v.r.
Podijeli s prijateljima!
Back to top