Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme „Adventa u Bjelovaru“

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 113-02/17-01/11
URBROJ: 2103/01-01-17-2
Bjelovar, 6. prosinca 2017.

Na temelju članka 9. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 85/15), članka 45. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13) i članka 7. i 8. Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 5/16), Gradonačelnik Grada Bjelovara 6. prosinca 2017. godine donio je

ODLUKU

o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme „Adventa u Bjelovaru“

Članak 1.

Svi ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani i Barovi“ mogu produžiti radno vrijeme za božićne i novogodišnje blagdane odnosno 24./25. 12. 2017. (nedjelja/ponedjeljak) i 25./26. 12. 2017. (ponedjeljak/utorak) do 04,00 sata ujutro, a 31.12.2017./01.01. 2018. (nedjelja/ponedjeljak) do 05,00 sati ujutro.

Dana 01./02. te 05./06. siječnja 2018. Godine ugostiteljski objekti mogu raditi do 03,00 sata.

Članak 2.

Produženo radno vrijeme iz članka 1. ove Odluke odobrava se uz obvezu ugostitelja da se pridržavaju odredbi Zakona o zaštiti od buke „Narodne novine“ broj 30/09, 55/13,153/13 i 41/16) i propisa koji reguliraju javni red i mir.

Članak 3.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo da sukladno odredbama članka 1. i 2. ove Odluke obavijesti ugostitelje putem internetske stranice Grada Bjelovara o utvrđenom – produženom radnom vremenu tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana i dočeka Nove 2018. godine.
Odluka se u pismenom obliku dostavlja Policijskoj upravi Bjelovarsko-bilogorskoj, Policijska postaja Bjelovar i nadležnoj inspekcijskoj službi.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

GRADONAČELNIK :
Dario Hrebak

 

 

Odluka o produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine Restorani i Barovi za vrijeme „Adventa u Bjelovaru“

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content