Odobreno sufinanciranje za senzornu dvoranu i igralište za vrtićarce

Prema Programu podrške poboljšanju materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima, kojega sufinancira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Gradu Bjelovaru odobreno je ukupno 425.761,00 kuna za “Projekt ulaganja u objekte dječjih vrtića”. Ugovor o sufinanciranju radova i usluga za taj projekt gradonačelnik Dario Hrebak potpisao je 17. srpnja 2018. u Zagrebu, a novac će se utrošiti za dvije namjene.

O tomu je na konferenciji za novinare gradonačelnik Dario Hrebak, zajedno s voditeljicom projekta Andreom Posarić i ravnateljicom Dječjega vrtića Bjelovar Annom Lauš, obavijestio javnost. Istaknuto je kako će se u Dječjem vrtiću Bjelovar, u objektu u Ulici Alojzija Stepinca, prenamijeniti prostorija u senzornu dvoranu, a djeca s teškoćama u razvoju dobit će i senzorno igralište. Za to je dobiveno 355.761,00 kuna.

Druga namjena, odnosno potprojekt koji je sufinanciran sa 70.000,00 kuna, odnosi se na izradu projektne dokumentacije za izgradnju novih jaslica u Ulici Viktora Bubnja u naselju Sjever. Točna ugovorena vrijednost projekta znat će se nakon provedene javne nabave. Projekt traje do rujna 2019.

Tom prilikom gradonačelnik je istaknuo kako smatra važnim podići standard u vrtićima, a neki od poteza zasigurno su i energetske obnove te ponovno smanjenje cijene vrtića koje slijedi u sljedećoj godini.

Back to top