Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije -podzemni KB (10) kV – TS Dom starih (182) – TS Vojnović (241) – TS Borik (204), 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000080
URBROJ: 2103/01-06/9-18-0005
Bjelovar, 27.07.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.Zagreb Elektra Bjelovar , HR-43000 BJELOVAR, Petra Biškupa Vene 5

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije -podzemni KB (10) kV-TS Dom starih (182) – TS Vojnović (241)-TS Borik (204), 2. skupine

    na kat.čest broj 2469/1 (gr.br. 865/19), 5912 (gr.br.3246), 5915/1 (gr.br.3266/3), 5914 (gr.br.3241), 5945/1 (gr.br.3277/1), 5948 (gr.br. 3288/1), 5949 (gr.br.1897/1) i 4173 (gr.br. 1872/3) k.o. Bjelovar Bjelovar, Andrije Mohorovičića, Don Frane Bulića, Zagrebačka, Matije Gupca, Zagorska i Ljudevita Jonkea.

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.08.2018. od 09:00 sati do 10:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content