Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Saziv 22. (tematske) sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Najave sjednica Gradskog vijeća Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE

KLASA  : 021-05/12-01/2
URBROJ: 2103/01-02-12-1
Bjelovar,  10. travnja 2012.

Na temelju članka 38. Statuta Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09 i 11/09) i članka 60. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 8/09)

SAZIVAM
22. (tematsku) sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara
za  16. travnja (ponedjeljak) 2012. godine u  9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Grada Bjelovara, Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2 – I kat
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

  1. Aktualno stanje u poljoprivredi na području Grada Bjelovara:
    • Donošenje Odluke o izboru najpovoljnije ponude za privremeni zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske;
    • Izviješće o  ulaganjima Grada Bjelovara u razvoj poljoprivrede u periodu od 2005. do 2012. godine;
  2. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom – prezentacija Udruge tjelesnih invalida Bjelovar;
    • Pregled temeljnih sigurnosnih pokazatelja i rezultata rada Policijske postaje Bjelovar;
    • Izviješće o stanju sigurnosti cestovnog prometa u 2011. godini;

Materijali za  1. točku dnevnog reda dostavljaju se uz saziv za sjednicu.
Prezentacije ostalih predloženih točaka dnevnog reda održati će se na samoj sjednici Gradskog vijeća.

Molim da se sjednici odazovete, a eventualnu spriječenost javite na telefon 043  622-017.

PREDSJEDNIK
Željko Maletić, dipl. ing.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content