Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

UPU Sjeverozapad 1 – izmjena i dopuna

Urbanistički plan uređenja Sjeverozapad 1 - izmjena i dopuna

Urbanistički plan uređenja SJEVEROZAPAD 1 – izmjena i dopuna. Odluka o donošenju objavljena je u Službenom glasniku Grada Bjelovara, broj 2/2015.

UPU Sjeverozapad 1 - izmjena i dopuna - 1. postojeće stanje / 0.4 MiB /

 UPU Sjeverozapad 1 - izmjena i dopuna - 2. namjena površina / 0.5 MiB /

 UPU Sjeverozapad 1 - izmjena i dopuna - 3.1 promet / 0.6 MiB /

 UPU Sjeverozapad 1 - izmjena i dopuna - 3.2 elektronička komunikacija / 0.7 MiB /

 UPU Sjeverozapad 1 - izmjena i dopuna - 3.3 plinoopskrba / 0.6 MiB /

 UPU Sjeverozapad 1 - izmjena i dopuna - 3.4 elektoopskrba / 0.7 MiB /

 UPU Sjeverozapad 1 - izmjena i dopuna - 3.5 vodoopskrba / 0.6 MiB /

 UPU Sjeverozapad 1 - izmjena i dopuna - 3.6 odvodnja / 0.6 MiB /

 UPU Sjeverozapad 1 - izmjena i dopuna - 4. uvjeti korištenja / 0.6 MiB /

 UPU Sjeverozapad 1 - izmjena i dopuna - 5. način gradnje / 0.7 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content