Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Urbanistički plan uređenja istočno od Ulice Jakova Gotovca

Urbanistički plan uređenja istočno od Ulice Jakova Gotovca

Odluka o donošenju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 4/08.

UPU istočno od Ulice Jakova Gotovca - Korištenje i namjena površina / 0.5 MiB /

UPU istočno od Ulice Jakova Gotovca - Način i uvjeti gradnje / 0.5 MiB /

UPU istočno od Ulice Jakova Gotovca - Promet / 0.6 MiB /

UPU istočno od Ulice Jakova Gotovca - Telekomunikacije i energetski sustav / 0.5 MiB /

UPU istočno od Ulice Jakova Gotovca - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora / 0.5 MiB /

UPU istočno od Ulice Jakova Gotovca - Vodnogospodarski sustav / 0.5 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content