Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Urbanistički plan uređenja Zapad 1

Urbanistički plan uređenja Zapad 1

Odluka o objavljivanju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 4/09.

UPU Zapad 1 - Elektroenergetika / 1.3 MiB /

UPU Zapad 1 - Način i uvjeti gradnje / 1.2 MiB /

UPU Zapad 1 - Odvodnja otpadnih voda / 1.1 MiB /

UPU Zapad 1 - Planirana namjena površina / 1.1 MiB /

UPU Zapad 1 - Plinoopskrba / 1.1 MiB /

UPU Zapad 1 - Postojeće stanje / 1.1 MiB /

UPU Zapad 1 - Promet / 1.2 MiB /

UPU Zapad 1 - Telekomunikacije / 1.1 MiB /

UPU Zapad 1 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora / 1.2 MiB /

UPU Zapad 1 - Vodoopskrba / 1.1 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content