Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Urbanistički plan uređenja Sjeverozapad 1

Urbanistički plan uređenja Sjeverozapad 1

Odluka o donošenju ovog plana objavljena je u “Službenom glasniku Grada Bjelovara” broj 4/09.

UPU Sjeverozapad 1 - Elektroopskrba / 1.7 MiB /

UPU Sjeverozapad 1 - Način i uvjeti gradnje / 1.9 MiB /

UPU Sjeverozapad 1 - Odvodnja otpadnih voda / 1.6 MiB /

UPU Sjeverozapad 1 - Planirana namjena površina / 1.5 MiB /

UPU Sjeverozapad 1 - Plinoopskrba / 2.0 MiB /

UPU Sjeverozapad 1 - Postojeće stanje / 1.4 MiB /

UPU Sjeverozapad 1 - Promet / 1.7 MiB /

UPU Sjeverozapad 1 - Telekomunikacije / 1.6 MiB /

UPU Sjeverozapad 1 - Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina / 1.7 MiB /

UPU Sjeverozapad 1 - Vodoopskrba / 1.6 MiB /

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content