5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Odluka o donošenju objavljena je u „Službenom glasniku Grada Bjelovara“, broj 6/2019.

Grafički dio: 5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Back to top