Potpisan Sporazum s bankama o načinu provedbe kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“

Potpisan Sporazum s bankama o načinu provedbe kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ za poduzetnike, 21. srpnja 2016. FOTO: Ljiljana Balažin www.bjelovar.hr

Grad Bjelovar od 2007. godine subvencionira kamatu za poduzetničke kredite i na taj način pomaže našim poduzetnicima da lakše ostvare svoje poslovne ciljeve i razviju svoje projekte. Stoga je u četvrtak, 21. srpnja 2016. gradonačelnik Bjelovara Antun Korušec potpisao Sporazum o načinu provedbe kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ sa šest banaka.

Banke koje su se javile na Javni poziv za iskazivanje interesa za kreditiranje poduzetnika u ovoj godini su: Erste & steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Zagrebačka banka d.d. Zagreb, Podravska banka d.d. Koprivnica, Croatia banka d.d. Bjelovar, Raiffeisen bank d.d. Austria i Privredna banka d.d. Zagreb. Uz banke, potpisivanju Sporazuma prisustvovala je i zamjenica gradonačelnika Jasna Višnjević i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Sonja Novak sa suradnicima.

Banke kao partneri formiraju vlastitim sredstvima kreditni fond za taj projekt iz kojeg će se odobravati poduzetnički krediti. Napomenimo da je ukupan fond u svim bankama 30 milijuna kuna, rekao je gradonačelnik prije potpisivanja Sporazuma.

Dodao je kako je od 2007. godine do 2010. godine Grad Bjelovar sufinancirao 1% kamate, a od 2011. do 2015. godine 2% kamata na poduzetničke kredite kod poslovnih banaka.

Od ove 2016. godine sufinanciramo u kreditnoj liniji pod nazivom „Bjelovarski poduzetnik 2016.“ kamate u visini 2% za proizvodne djelatnosti te 1% za uslužne djelatnosti. Zahtjeve za kredite mogu podnijeti obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove i obiteljska gospodarstva te, kao posebna novost, fizičke osobe u slobodnim zanimanjima: zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, revizori, arhitekti, sudski vještaci i ostali, koji su najmanje u 51% vlasništvu državljana Hrvatske, otkrio je gradonačelnik Korušec.

Istaknuo je kako je važno da pravo na korištenje kredita ima onaj poduzetnik koji ulaže na području Grada Bjelovara, bez obzira na sjedište ili prebivalište. Namjena kredita može biti za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekta, za nabavu opreme ili dijela opreme te obrtna sredstva u funkciji investicije do najviše 30 % kredita.

Najniži iznos kredita 40.000,00 kuna, a najviši 2,5 milijuna kuna. Ipak, postoji iznimka kada, kod izgradnje proizvodnih kapaciteta, kredit može biti do 5 milijuna kuna, odnosno maksimalno 40% ukupne investicije.

Novina u ovoj kreditnoj liniji je što ćemo istovremeno raspisati dva natječaja i to natječaj za kredite do iskorištenja te natječaj za subvenciju kamata. Subvencija kamata, radi direktive Europske unije o potporama male vrijednosti, ima karakter deminimis potpora, što znači da ukupne potpore ne mogu biti veće od 200.000 eura u tri godine. Kamate se isplaćuju poduzetniku na žiro račun početkom tekuće godine za prošlu godinu. To znači da poduzetnik tijekom godine mora poslovnoj banci uredno plaćati – otplaćivati kredit i kamatu kako bi ostvario pravo na subvenciju kamata, objasnio je gradonačelnik Antun Korušec uvjete subvencioniranja kamata.

Od 2007. godine do danas na taj je način realizirano 130,5 milijuna kuna poduzetničkih kredita. Odobren je 121 kredit preko Grada i Grad Bjelovar je sufinancirao kamate u visini 5,1 milijun kuna. Sada je subvencija kamata na godišnjoj razini oko milijun kuna.

Tekst: Kristina Turković
Fotografije: Ljiljana Balažin

Back to top