Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaji

Postupak jednostavne nabave za uslugu rehabilitacijskih aktivnosti u smještajnom objektu na obali na području Primorsko-goranske županije za projekt „Inicijativa za psihosocijalnu podršku, integraciju i edukaciju“, UP.02.2.2.06.0197, evidencijski broj: 16-04-U/21

Privitci

Saznajte više

Nabava usluge edukacije za osposobljavanje volontera/ki i stručnjaka/inja savjetovališta na SOS liniji

Privitci

Saznajte više

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti za predmet nabave: Rekonstrukcija Ivanovčanske ulice u Bjelovaru

Privitci

Saznajte više

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave radova male vrijednosti za predmet nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Staroplavnički prilaz – Nove Plavnice u Bjelovaru

Privitci

Saznajte više

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Grada Bjelovara za 2021. godinu

Privitci

Saznajte više

Javni poziv za financiranje jednogodišnjih programa i projekata udruga Grada Bjelovara za 2021. godinu.

Privitci

Saznajte više

Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama iz Proračuna Zajednice udruga u kulturi Grada Bjelovara za 2021. godinu

Privitci

Saznajte više

Back to top
Skip to content