Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je dana 29. lipnja 2020. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području grada Bjelovara

Župan Bjelovarsko-bilogorske županije donio je dana 29. lipnja 2020. godine Odluku o proglašenju prirodne nepogode zbog mraza na području grada Bjelovara, KLASA: 920-11/20-01/10, URBROJ:2103-09-20-2

Pozivaju se voćari s područja grada Bjelovara na čijim trajnim nasadima je nastala šteta od prirodnih nepogoda – mraza, da prijave štetu u pisanom obliku na propisanom obrascu.

Obrasci se mogu preuzeti na web stranici Grada Bjelovara ili na ulazu u Gradsku upravu radnim danom od 08,00 do 15,00 sati.

Dokumentacija koju je potrebno predati za prijavu štete je:

  1. popunjeni obrazac PN,
  2. dokaz o prijavi potpore za 2020. godinu APPRR-u odnosno kopija obrasca koju je izdala APPRR – u za izravno plaćanje (poticaje) u poljoprivredi.

Ukoliko je šteta nastala na ekološkoj proizvodnji, isto je potrebno naznačiti na prijavi.

  1. Prijavu štete prijavljuju isključivo voćari koji nisu osigurali svoje trajne nasade kod osiguravajućih kuća. ( potrebno popuniti Izjavu iz priloga)

Prijave se  mogu predati najkasnije do 9. srpnja 2020. godine putem:

  1. e-maila, poljoprivreda@bjelovar.hr
  2. pošte na adresu: Grad Bjelovar Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, s naznakom „ Prijava štete od prirodne nepogode“
  3. osobno predati u sobu 15 – pisarnica – Grad Bjelovar
  4. Obrazac – preuzmite dokument
  5. Izjava – preuzmite dokument
Podijeli s prijateljima!
Back to top