Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dokumenti

Sadržaj odluka sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

I. Izmjene i dopune Proračuna grada Bjelovara za 2022. godinu

Privitci

Saznajte više

Materijali za 11. sjednicu Gradskog vijeća

Privitci

Saznajte više

Odluka o odobravanju i raspoređivanju jednokratnih financijskih potpora iz sredstava Proračuna Grada Bjelovara za 2022. godinu-HORKUD ” Golub, Bjelovarska udruga glazbenih umjetnika, Udruga “Običaji življenja i kulture starih Roma-Lovari Grada Bjelovar, BBŽ i RH, umirovljenički centar za kulturu, tradiciju i zdravlje, Zajednica Mađara grada Bjelovara, Udruga oštećena sluha BBŽ, Bjelovarski Slavuji-Fakini, Ogranak HPKZ Bjelovar i OSIT

Privitci

Saznajte više

Back to top
Skip to content