Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Dokumenti

Dokumentacija uz PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave:  Uređenje Spomen područja „Barutana 1991“ u Bjelovaru

Privitci

Saznajte više

Sadržaj odluka sa 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

Dokumentacija uz PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE V. OSNOVNE ŠKOLE BJELOVAR, NA ADRESI Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, Bjelovar,

Privitci

Saznajte više

Materijali za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

DOKUMENTACIJA UZ PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: USLUGA ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA U RAZDOBLJU OD ČETIRI GODINE

Privitci

Saznajte više

Urbanistički plan uređenja JUG 1 – sjeverni dio

Privitci

Saznajte više

5. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave broj 44-07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon energetske obnove za projekt ” ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE NOVE PLAVNICE, NA ADRESI Nove Plavnice 6, Nove Plavnice “, KK.04.2.1.04. 0229

Privitci

Saznajte više

Dokumentacija uz Postupak jednostavne nabave broj 45-07-U/19 za provedbu energetskog pregleda zgrade i izradu energetskog certifikata nakon energetske obnove za projekt ” ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE VELIKO KORENOVO, NA ADRESI Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo “, KK.04.2.1.04. 0228

Privitci

Saznajte više

Dokumantacija uz PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE PODRUČNE ŠKOLE GORNJE PLAVNICE, NA ADRESI Gornje Plavnice 37 i 37A, Gornje Plavnice

Privitci

Saznajte više

Back to top