Nacrt odluke o usvajanju Strategije upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Bjelovara od 2020.do 2024.

Privitci

Back to top
Skip to content