Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 10-2013.

GRADSKO VIJEĆE

 1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu upravljanja i korištenje sportskih građevina u vlasništvu Grada Bjelovara
 2. Odluka o kriterijima za određivanje početne godišnje zakupnine za sportske građevine u vlasništvu Grada Bjelovara

AKTI GRADONAČELNIKA

 1. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za plasteničko-stakleničku proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 2. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za uzgoj i držanje autohtonih pasmina goveda –simentalac
 3. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za ekološku i integriranju proizvodnju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 4. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt „Sufinanciranje konzultantskih usluga i certifikata“
 5. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt „Tradicijski obrti“
 6. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provođenje postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu poticajnih financijskih sredstava za sufinanciranje dijela troškova za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 7. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Bjelovara
 8. Izmjene i dopune Plana javne nabave radova, roba i usluga Grada Bjelovara u 2013. godini
 9. Odluka o imenovanju predstavnika Grada Bjelovara u Nadzorni odbor trgovačkog društva Vodne usluge d.o.o. Bjelovar

PREDSJEDNIK VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE

 1. Program rada za 2014. godinu
 2. Financijski Plan Gradskog vijeća srpske nacionalne manjine za 2014. godinu

PREDSTAVNICA ČEŠKE NACIONALNE MANJINE U GRADU BJELOVARU

 1. Program rada predstavnice češke nacionalne manjine za 2014. godinu
 2. Financijski Plan predstavnice češke nacionalne manjine u Gradu Bjelovaru za 2014. godinu

PREDSTAVNIK ALBANSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BJELOVARA

 1. Program rada predstavnika albanske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2014. godinu
 2. Financijski Plan predstavnika albanske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2014. godinu

PREDSTAVNICA MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE GRADA BJELOVARA

 1. Program rada predstavnice mađarske nacionalne manjine za 2014. godinu
 2. Financijski Plan predstavnice mađarske nacionalne manjine Grada Bjelovara za 2014. godinu

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content