Nacrt pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara

Savjetovanje je zatvoreno 04.03.2024. godine.

1. Izvješće o provedenom savjetovanju

2. Nacrt pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Bjelovara

Privitci

Back to top
Skip to content