OGLAS za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za malo i srednje poduzetništvo

Na temelju članka 29. stavka 3., a u vezi s člankom 19. stavkom 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19 – u nastavku teksta: Zakon) i članka 23. Pravilnika o radnim odnosima (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4a/11), pročelnik Upravnoga odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara, raspisuje OGLAS za prijam u službu u Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za malo i srednje poduzetništvo, 1 izvršitelj / izvršiteljica, na određeno vrijeme, radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećao, uz obvezni probni rad u trajanju od dva mjeseca.

U nastavku preuzmite potrebnu dokumentaciju.

Privitci

Back to top
Skip to content