Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Službeni glasnik Grada Bjelovara br. 08-2007

GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

 1. Odluka o uspostavljanju suradnje i prijateljstva između Grada Bjelovara i Općine Visoko u Bosni i Hercegovini
 2. Odluka o određivanju imena ulice na području naselja Plavnice Gornje
 3. Odluka o izmjeni granice područja naselja Veliko Korenovo i Gudovac
 4. Odluka o izmjeni granice područja naselja Stare Plavnice
 5. Odluka o izmjeni granice područja naselja Brezovac
 6. Odluka o izmjeni granice područja naselja Bjelovar
 7. Odluka o prihvaćanju investicijske studije projekta rekonstrukcije zgrade Gradskog muzeja Bjelovar
 8. Odluku o financiranju političkih stranaka iz Proračuna Grada Bjelovara
 9. Odluka o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina Grada Bjelovara
 10. Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika Komisije za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara
 11. Odluka o izboru članova Gradskog savjeta mladih Grada Bjelovara
 12. Odluka o zonama u Gradu Bjelovaru

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

 • Odluka  Ustavnog suda Republike Hrvatske
  Broj: U-II-1987/2004
 • Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske
  Broj: U-II-4485/2004

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BJELOVARA

 1. Odluka izmjeni Odluke o imenovanju članova Odbora „Garancijske sheme“
 2. Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u zakup prodajnih mjesta za blagdan Svi sveti ispred groblja Borik i Sv. Andrije
 3. Odluka o objavi javnog natječaja za davanje koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika
 4. Odluka o objavi javnog natječaja za prikupljanje pisanih ponuda za obavljanje radova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Grada Bjelovara
 5. Izmjene Plana nabave vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn u 2007. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 6. Dopune Plana nabave za nabave malih vrijednosti u 2007. godini Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora
 7. Izmjene Plana nabave Upravnog odjela za društvene djelatnosti u 2007. godini za nabave malih vrijednosti

Privitci

Brzi izbornik Službenih glasnika

 • Broj

 • Godina

Back to top
Skip to content