Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zatvorenja savjetovanja

Nacrt Programa javnih potreba u vatrogastvu, zaštiti i spašavanju Grada Bjelovara za 2019. godinu

Privitci

Saznajte više

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te divljim životinjama na području Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

Nacrt Pravilnika o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnog pokrova i postavljanja novog pokrova na području Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

Nacrt Odluke o sufinanciranju uklanjanja, zbrinjavanja azbestnih pokrova i postavljanje novog pokrova na području grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

Nacrt Pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava za provođenje Programa sanacije i obnove pročelja i krovova građevina

Privitci

Saznajte više

Nacrt Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nerazvrstanim cestama i ostalim javnim površinama kojima upravlja Grad Bjelova

Privitci

Saznajte više

Nacrt odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Privitci

Saznajte više

Back to top
Skip to content