Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zatvorenja savjetovanja

Nacrt odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Privitci

Saznajte više

Nacrt odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Bjelovara od 2018. do 2023. godine

Privitci

Saznajte više

Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Bjelovara

Privitci

Saznajte više

Back to top